Fertilitetstest

Vi hjälper till med spermaprover för bedömning av spermakvalitet hos  hanhundar för utredning av misstänkt sterilitet.  Vår veterinär Inger-Johanne Stockinger  har  specialkompetens i dessa frågor, samt AI-kompetens för hund, vilket innebär  behörighet att utföra inseminationer och spermasamlingar.

Undersökning av tik inför parning/insemination

Att veta när i löpet tiken bör paras är inte alltid lätt. Har man ingen hane hemma eller ska resa långt är det ofta bra att testa tiken för störst chans att få henne dräktig.

Vi utför både vaginalutstryk och progesteronprov Med hjälp av  ett vaginalutstryk kan man uppskatta var i löpet tiken befinner sig. Med hjälp av ett blodprov kan man fastställa när tikens ägglossning  äger rum. Ibland får man ta flera blodprover med några dagars mellanrum  för att pricka in rätt tid för parning/insemination.

Kontakta oss så fort Din tik börjar löpa, så vi hinner boka in en passande tid, om du vill undersöka din tik för att hitta optimal parnings/inseminationsdag.