Inför besöket

Vaccinationskort/pass/stamtavla är något som alltid är bra att ha med sig när man kommer till veterinären. Om du tar med ditt djurs försäkringshandlingar  kan vi skriva in det i patientjournalen. Då finns alla uppgifter där om veterinärkostnaden ska direktregleras med försäkringsbolaget.

Ej avbokade besök debiteras med 260 kr.
Avbokning ska ske senast dagen innan före kl 17,00.

Narkos och lugnande

Om det är troligt att djuret ska sövas eller behöver få lugnande medel bör det inte ha fått föda de senaste 12 timmarna. Djuret kan däremot få fri tillgång på vatten.Vid akuta operationer gäller naturligtvis inte dessa regler.

Om du redan besökt en annan klinik/djursjukhus och kommer till oss för samma problem är det bra om ni ber den tidigare kliniken faxa över ditt djurs journaler till oss innan besöket.